Main menu
Up

Набавка горива за моторно возило 4Д/2020

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – Набавка горива за моторно возило

ЈАВНА НАБАВКА број 4Д/2020
План набавки 1.1.4

Ознака из општег речника набавки: 09134220 – евро дизел (EN 590)

 

 
 
Powered by Phoca Download

Посетиоци

Број прегледа чланака
3119763