Skip to main content

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЈН 01Д/2019

- ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА -
бр. 01 Д /2019

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
ЈНМВ- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:
21.06 2019. године до 10:00 часова

ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
21.06.2019. године у 10:30 часова

 

 
 
Powered by Phoca Download