Skip to main content

УСЛУГА ДРУМСКОГ ПРЕВОЗА ЈН 04 У/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: УСЛУГА ДРУМСКОГ ПРЕВОЗА ЗА ПОТРЕБЕ КОЦ-А,
РЕДНИ БР. ЈН : 04 У / 2019

УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА АУТОБУСА СА ВОЗАЧЕМ (20,25,50,60,70,80 СЕДИШТА) ЗА ПОТРЕБЕ КОЦ-а

Рок за подношење понуда је 07 .06.2019 . године у 10:00 часова
Јавно отварање понуда одржаће се дана 07.06.2019 . године у 11:00 часова

 

 
 
Powered by Phoca Download