Skip to main content

ГАСНO УЉE ЗА ЛОЖЕЊЕ ЈН 2Д/2018 - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА – ГАСНO УЉE ЗА ЛОЖЕЊЕ-ЕКСТРА ЛАКО EVRO EL
- ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК -
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ НАБАВКЕ 2Д/2018

План набавки 1.1.2
Ознака из општег речника набавки: 09135100- лож уље

 

 
 
Powered by Phoca Download