Skip to main content

Услуге превоза ЈН 03 У/2018

Предмет јавне набавке је набавка услуга друмског превоза за потребе Културно образовног центра Шид за сезону 2018/2019. годину ,редни број ЈН : 03 У/2018
Ознака предметне јавне набавке из Општег речника набавке је : 60100000 – Услуге друмског превоза

 

 
 
Powered by Phoca Download