Skip to main content

Услуга друмског превоза ЈН 03У/2017

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: УСЛУГА ДРУМСКОГ ПРЕВОЗА ЗА ПОТРЕБЕ КОЦ-А,
РЕДНИ БР. ЈН :03У/2017

Партија 1. УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА АУТОБУСА СА ВОЗАЧЕМ (50 СЕДИШТА) ЗА ПОТРЕБЕ КОЦ-а
Партија 2. УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА АУТОБУСА СА ВОЗАЧЕМ (60 СЕДИШТА) ЗА ПОТРЕБЕ КОЦ-а
Партија 3. УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА АУТОБУСА СА ВОЗАЧЕМ (70 СЕДИШТА) ЗА ПОТРЕБЕ КОЦ-а
Партија 4.УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА МИНИБУСА ( 20 СЕДИШТА ) СА ВОЗАЧЕМ ЗА ПОТРЕБЕ КОЦ-а

Рок за подношење понуда је 08 .09.2017 . године у 10:00 часова
Јавно отварање понуда одржаће се дана 08.09.2017 . године у 11:00 часова

 

 
 
Powered by Phoca Download