Skip to main content

Електрична енергија ЈН 02 Д /2017

Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије за 2017/2018. годину
Број ЈНМВ : 02 Д /2017
Ознака из општег речника набавке:
09310000- електрична енергија

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:
29.05 2017. године до 10:00 часова

ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
29.05.2017. године у 10:30 часова

 

 
 
Powered by Phoca Download