Skip to main content

Услуга друмског превоза за потребе КОЦ-а ЈН: 03У/2016

ЈАВНА НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: УСЛУГА ДРУМСКОГ ПРЕВОЗА ЗА ПОТРЕБЕ КОЦ-А,
РЕДНИ БР. ЈН : 03У/2016

Партија 1. УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА АУТОБУСА СА ВОЗАЧЕМ ПРЕКО 100 КМ ПО ПРЕЂЕНОМ КМ ЗА ПОТРЕБЕ КОЦ-а
Партија 2. УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА АУТОБУСА СА ВОЗАЧЕМ ДО 100 КМ ПО АУТО ДАНУ ЗА ПОТРЕБЕ КОЦ-а
Партија 3.УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА МИНИ БУСА СА ВОЗАЧЕМ ЗА ПОТРЕБЕ КОЦ-а

 

 
 
Powered by Phoca Download