Skip to main content

МИТИНИ ТОНОВИ - ВЕЧИТА ИНСПИРАЦИЈА

Димитрије Мита Орешковић

Песма, игра и свирка, одувек су били саставни део живота на српском простору, заузимајући врло значајну етнолошку функцију. Многобројни традиционални обичаји и обреди пружали су разноврсне могућности за музичко изражавање, које је понајбоље оцртавало духовно стање народа. Међутим, све до касне појаве наше музичке писмености у XIX веку, музичке творевине су се памтиле и преносиле слухом, а живо музицирање представљало једини вид домаће музичке праксе. Градови српске Кнежевине, коју су чиниле мање варошице, дуго су били ускраћени за велико богатство музике стваране на ширем европском појасу, од периода барока до романтизма. Комплексне музичке форме, попут симфонијских дела и опере, остале су непознаница за тадашње становништво, коме су придошлице из мањих околних места, пласирале углавном свој фоклорни музички израз.

Опширније …МИТИНИ ТОНОВИ - ВЕЧИТА ИНСПИРАЦИЈА